Asocijacija mladih SDA Novi Grad Sarajevo je, 25. januara 2018. godine sa početkom u 19:00h u Vijećničkoj sali Općine Novi Grad Sarajevo, održala godišnju izvještajnu skupštinu. Godišnja izvještajna skupština započeta je intoniranjem državne himne nakon čega su se prisutnim obratili predsjednik Asocijacije mladih SDA Novi Grad Aldin Tinjak, kao i predsjednik KO Asocijacije mladih Sarajevo Adis Holjan. Aldin Tinjak je u svom izlaganju naveo dio aktivnosti na koje se Općinski odbor Asocijacije mladih bazirao u 2017. godini. Istakao je činjenicu da je Asocijacija mladih SDA Novi Grad održala 8 sjednica Izvršnog odbora, 3 sjednice Općinskog odbora kao i 4 sjednice Organizacionog odbora. Na pomenutim sjednicama razmatrano je više od 40 tačaka dnevnog reda i donesen je veliki broj zaključaka.

Posebno je istakao projekat „Mladi za Mlade“ koji je pokrenut u 2017. godini u cilju pružanja članovima Asocijacije mladih potpunu edukaciju, savjetovanje i dijalog o neophodnim temama kako bi povećali političku učinkovitost i doprinijeli razvoju ličnosti i širenju znanja o raznim temama.

 

Plan rada Asocijacije mladih SDA Novi Grad za 2018. godinu se u velikoj mjeri bazira na stručnom usavršavanju i educiranju mladih, obilježavanju najznačajnijih historijskih datuma kao i stvaranju što pozitivnije atmosfere u Asocijaciji mladih SDA Novi Grad kroz različite aktivnosti i druženja.

 

  

  

    

0
0
0
s2sdefault