Dr. Rusmir Baljić
Predsjedavajući Općinskog vijeća
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1977.

Edina Gabela
Vijećnica
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1979.

Fikret Kereš
Vijećnik
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1971.

Nejra Džanko
Vijećnica
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1985.

Muhamed Šehović
Vijećnik
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1991.

Elza Gaković
Vijećnica
Stručna sprema: SSS
Godina rođenja: 1986.

Adnan Gušo
Vijećnik
Stručna sprema: SSS
Godina rođenja: 1975.

Elida Pehilj
Vijećnica
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1984.

Sead Junuz
Vijećnik
Stručna sprema: SSS
Godina rođenja: 1964.

Edita Šandal
Vijećnica
Stručna sprema: SSS
Godina rođenja: 1991.

Nazif Osmanović
Vijećnik
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1959.

Elvis Hodžić

Vijećnik
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1976.

0
0
0
s2sdefault