Close

Aktivnosti OO SDA Novi Grad Sarajevo

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

U Općinskoj organizaciji SDA Novi Grad Sarajevo u toku su aktivnosti na konsolidaciji stanja u Mjesnim odborima. Povjereništvo Općinske organizacije SDA Novi Grad Sarajevo, na čelu sa Safetom Kešom izuzetno je zadovoljno realizacijom dosadašnjih zadataka i trenutnim stanjem u mjesnim odborima. Svi oni koji rade na poboljšanju stanja u ovoj Općinskoj organizaciji su puni optimizma. Tokom naredne sedmice završeni će biti sastanci u svih 28 mjesnih odbora, kada ćemo imati kompletirane spiskove članova svih Mjesnih odbora i imena povjerenika MO.

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe