Close

AM SDA Novi Grad Sarajevo povodom Dana nezavisnosti BiH organizovala predavanje na temu “Borba za nezavisnost BiH u ogledalu današnjice”

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Asocijacija mladih SDA Novi Grad Sarajevo je povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine organizovala predavanje na temu “Borba za nezavisnost Bosne i Hercegovine u ogledalu današnjice”.

Predavanje je održano 25. februara 2021. godine u Vijećničkoj sali Općine Novi Grad Sarajevo, uz strogo poštivanje epidemioloških mjera. Za naše članove osiguran je live prenos putem facebook stranice Asocijacije mladih SDA Novi Grad Sarajevo.

Gost predavač bio je doc. dr. Amir Duranović profesor na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Doc. dr. Amir Duranović učesnik je mnogih konferencija, koje su se održavale u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, te je saradnik i voditelj domaćih i međunarodnih projekata koji se tiču tema iz savremene historije jugoistočne Europe. Autor je brojnih članaka, priloga i prikaza kao i knjiga pod naslovom “Snažan eho brionski: Odjeci Brionskog plenuma u Bosni i Hercegovini 1966. godine” i “Povijest, historija i historiografija”. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu obnaša funkciju prodekana za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo.
Duranović je u svom izlaganju, između ostalog, spomenuo kako bosanskohercegovačko političko rukovodstvo, na čelu sa rahmetli Alijom Izetbegovićem, nije svojim djelovanjem uzrokovalo raspad bivše države. Također, bilo je riječi o razumijevanju značaja historijskog trenutka vezanog za 1. mart 1992. godine. U daljem izlaganju doc. dr. Amir Duranović je nastojao objasniti da se borba za državu ne svodi samo na obilježavanje značajnih datuma, već da vlastitim konstantnim radom doprinosimo razvoju vlastite zajednice, društva i države.

 

Pogledajte videoOVDJE

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe