Close

Dosadašnji predsjednici Općinske organizacije SDA Novi Grad Sarajevo

Huso Ćesir (aktuelni predsjednik – treći mandat)

 

Kešo Safet (2005-2009.)
Rođen je 30.01.1965. godine u Kalinoviku. Završio je Filozofski fakultet u Sarajevu te postdiplomski studij lingvistike i stekao zvanje magistra lingvističkih nauka.  Bio je član Patriotske lige (ima status organizatora otpora), a potom i pripadnik Armije RBiH. Dobitnik je visokog ratnog priznanja “Srebrni štit Armije RBIH”, te nekoliko mirnodopskih priznanja. Od 2003. do 2006. godine bio je potpredsjednik Udruženja za zaštitu tekovina borbe “Za tebe BiH”.
Predsjednik je Općinskog odbora SDA Novi Grad Sarajevo u mandatu 2005-2009. godina. U Općini Novi Grad  Sarajevo od 2004 do 2006. godine obavljao je dužnost predsjedavajućeg Općinskog vijeća, a zatim je imenovan za ministra za obrazovanje i nauku u Vladi Kantona Sarajevo. Tu dužnost obavljat će do 2010. godine.

 

Lagumdžić Hamdija (2000-2005.)
Rođen je 31.10.1953. godine u Priboju. Završio je srednju Upravnu školu 1973. godine, a Ekonomski fakultet u Sarajevu 1989.godine. Predsjedavajući je Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo od 2007. do 2008. godine i  vijećnik je u Gradskom vijeću. Od 1994. do 1996. godine bio je odbornik u Skupšitni grada Sarajeva, sa liste odbornika SDA. Član SDA od 1990.godine. Obavljao stranačke dužnosti: predsjednik MO SDA “Miro Popara” od 1990-1993.godine, član Općinskog Izvršnog odbora SDA Novi Grad Sarajevo od 1991-1996.godine i član Gradskog odbora SDA Sarajevo 1992-1995. te član Gradskog Izvršnog odbora SDA Sarajevo. Na dužnost predsjednika OO SDA Novi Grad  Sarajevo izabran je u junu 2000.godine, na vanrednim izborima u SDA, nakon što je uvedeno Povjereništvo u OO SDA Novi Grad Sarajevo.

 

Berbić Suad (1997-2000.)
Rođen je u Sarajevu 10.10.1952. godine. Gazi-Husrevbegovu medresu završio je 1972.godine, a diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. U februaru 1991.godine izabran je kao kandidat SDA na dužnost sekretara Sekretarijata za narodnu odbranu u Općini Novi Grad Sarajevo, što je obavljao do kraja januara 1995.godine. Od aprila 1997. godine do maja 2000. vršio je dužnost predsjednika Općinskog odbora SDA Novi Grad Sarajevo.

 

Okerić Ševkija (1993-1997.)
Rođen je 25.02.1956.godine u selu Mjedenik kod Gacka. 1976. godine je završio gimnaziju u Sarajevu, a zatim Prirodno-metematički fakultet, Odsjek geografija 1980. godine. U periodu od 1998 do 2000. godine pohađao je postdiplomski studij i stekao zvanje – magistar političkih nauka. Član je SDA od njenog formiranja. Bio je predsjednik Izvršnog odbora SDA Novi Grad Sarajevo u period 1993-1997.godine.  Jedan je od organizatora Patriotske lige u Novom Gradu.

 

Hadžić Safet (1990-1992.)
Rođen je u Strgačini – Rudo 1952.godine. Kao član Inicijativnog odbora, učestvovao je u osnivanju SDA za Općinu Novi Grad, a inicirao je i formiranje SDA u Rudom. Bio je prvi predsjednik OO SDA Novi Grad Sarajevo i član prvog saziva Gradskog odbora SDA, te učesnik i aktivni sudionik  mnogobrojnih predizbornih skupova SDA. Safet je bio neumoran aktivista, pokretač, predvodnik mnogobrojnih značajnih aktivnosti. Bio je istinski sin svog naroda, koji je pravilno procjenjivao situaciju, ono što se sprema bošnjačkom narodu i u tom pravcu djelovao. Poginuo je u Vogošći 18.04.1992.godine, u akciji izvlačenja i preuzimanja municije i opreme iz preduzeća “Pretis”. Dobitnik je najvišeg vojničkog priznanja “Zlatni ljiljan”, Ordena odbrambeno-oslobodilačkog rata, posthumno je dobio čin brigadnog generala Armije RBiH, te “Zlatnu plaketu” Općine Novi Grad Sarajevo.