Close

Ekipe CZ Općine Novi Grad vrše dezinfekciju zdravstvenih ustanova, redari pomažu pacijentima i medicinskom osoblju

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

S obzirom na to da je na području Kantona Sarajevo u proteklih petnaestak dana došlo do velikog povećanja broja pacijenata oboljelih od COVID-19 virusa, na sjednici Štaba civilne zaštite, održanoj 8. marta 2021. godine donesena je Odluka da se ekipe civilne zaštite i povjerenici mjesnih zajednica stave na raspolaganje Domu zdravlja “Novi Grad”.

Na osnovu te Odluke, od 10. marta angažovane su ekipe koje vrše kontinuiranu dezinfekciju zdravstvenih ustanova na području općine i redari koji pomažu u radu medicinskom osoblju i pacijentima koji čekaju u redu za ljekarski pregled u centralnom objektu Doma zdravlja „Novi Grad“ na Otoci, COVID ambulanti Saraj – Polje i drive – in punktu. Kod COVID centra postavili su i klupe, da građani koji imaju temperaturu i loše se osjećaju mogu sjesti dok čekaju na svoj red za pregled kod ljekara.

Ekipe civilne zaštite Novi Grad vrše dezinfekciju prostorija centralnog objekta DZ „Novi Grad“ na Otoci i 16 ambulanti porodične medicine, uključujući i COVID ambulantu Saraj – Polje, te prostorija i vozila IV policijske uprave Novi Grad, kao i dezinfekciju prostorija Gerontološkog centra u Nedžarićima i Crvenog križa Novi Grad Sarajevo.

Već deveti dan Jusuf Ivojević, svakodnevno pomaže medicinskom osoblju pri uspostavljanju reda, pomaže bolesnim pacijentima pri ulasku u najopretećeniji COVID cenatar na području KS, ambulantu Saraj – Polje, kroz koju svakodnevno prođe blizu 600 ljudi.

„Veliki broj ljudi od ranih jutarnjih sati čeka u redu, ljekari i medicinske sestre i tehničari ulažu velike napore kako bi svima pružili adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Velike su gužve, ljudi su nervozni i bolesni, neki ne mogu da čekaju na svoj red i gube kontrolu, te nerijetko napadaju medicinske sestre i tehničare, koji zaista rade koliko mogu. Trudim se da napravim reda među onima koji čekaju, da drže distancu jedni od drugih, a prednost pri ulasku imaju onkološki pacijenti, teško bolesni, trudnice i djeca“, priča Jusuf i dodadje: „Pomažem koliko mogu, prevedem bolesne do ordinacije, pomognem i onima koji se kreću u kolicima i tako činim koliko mogu da olakšam ljudima“.

Samra Jašarbašić, koordinatorica Covid centra Saraj – Polje ističe da se situacija mijenja iz dana u dan, te da trenutno imaju više pacijenata u intervencijama kod medicinskih sestara, na terapijama koje traju minimalno deset dana.

“Mi se držimo, umorni jesmo, ali izdržavamo, imamo potporu našeg menadžmenta, i dajemo svoj maksimum, međutim, situacija je takva kakva jeste, broj oboljelih se povećava, radimo punim kapacitetom, a vrlo često ostajemo i poslije radnog vremena”, kaže Samra, uputivši molbu građanima koji dolaze u CIVID centar da imaju strpljenja, jer medicinsko osoblje daje maksimum da svakom pacijentu pruže adekvatnu pomoć.

Preventivne aktivnosti na području Novog Grada provode se od početka marta prošle godine, odnosno još prije proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom virusa korona.

Angažmanom ekipa civilne zaštite i redara nastoji se olakšati građanima, ali i medicinskim radnicma, te spriječiti dalje širenje virusa. Na navedenim lokalitetima redari su prisutni svakodnevno od 7.30 do 20 sati, i vikendom.

Nažalost zbog nedostatka medicinskih kadrova i ukupne situacije, većina ambulanti na području Novog Grada radi samo jednu smjenu, dok je ambulanta u Aerodromskom Naselju privremeno zatvorena. To je problem na koji Općina Novi Grad upozorava zadnjih nekoliko godina, međutim, moratorija na zapošljavanje, koji je Kantonalna vlada u proteklom periodu sprovodila, uzrokovao je veliki nedostatak medicinskog kadra, tako da popunjavanje ide veoma sporo, a ljekari i drugo medicinsko osoblje koji dođu da rade, nisu spremni za samostalan rad, već rade uz pomoć mentora.

NAJNOVIJE