Close

Historijat Općinske Organizacije SDA Novi Grad Sarajevo

Nakon Saopćenja za javnost Incijativnog odbora za osnivanje Stranke demokratske akcije i Osnivačke skupštine SDA, koje je održana u maju 1990. godine, u hotelu „Holiday In“ u Sarajevu, uslijedile su aktivnosti na formiranju Gradskog odbora SDA Sarajevo i ogranaka SDA po općinama u sastavu tadašnje gradske zajednice.

Na zadacima vezanim za osnivanje Ogranaka SDA Novi Grad Sarajevo, u početku je radilo 14 članova SDA: Safet Hadžić, Muhamed Mrahorović, Selim Jarkoč, Fahro Karaman, Safet Baltić, HasibMujezinović, Rasim Grbo, Suljo Kapidžija i Nazif Salčin.

Prvi sastanak ove grupe članova SDA sa područja općine Novi Grad Sarajevo odražan je 17.08.1990. godine u sali Općine Stari Grad. Na tom sastanku je odlučeno da svi učesnici sastanka budu i članovi Incijativnog odbora za osnivanje Ogranka SDA Novi Grad, te da se u taj odbor mogu kooptirati novi članovi, sve do Osnivačke skupštine Ogranka SDA Novi Grad Sarajevo, na kojoj će se izabrati Izvršni odbor SDA Novi Grad Sarajevo. Zaključeno je također, da se na narednom sastanku izaberu predsjednik, potpredsjednik i sekretar Inicijativnog odbora. Već 20.08.1990. godine uslijedio je, može se reći, konstituirajući sastanak Incijativnog odbora, koji je također, održan u sali Općine Stari Grad. Predsjedavao je Safet Hadžić, tada član Gradskog odbora SDA Sarajevo. Na Dnevnom redu je bio izbor predsjednika, potpredsjednika, sekretara i blagajnika Incijativnog odbora. Za predsjednika Incijativnog odbora predložen je Selim Jarkoč, koji nije prihvatio tu funkciju, ali je njegov prijedlog većinom glasova prisutnih  izabran Muhamed Mrahorovič. Safet Hadžić je za potpredsjednika ponovo predložio Selima Jarkoča, koji je prihvatio tu funkciju, a potom je, većinom glasova izabran za potpredsjednika Incijativnog odbora. Mjesto sekretara Inicijativnog odbora ostalo je upražnjeno, pošto nije bilo kandidata-pravnika.

Za blagajnika Inicijativnog odbora, većinom glasova, izabran je Fahro Karaman.

U inicijativni  odbor kooptirani su sljedeći članovi SDA: Lakota Bahrija, Jerković Alija, Račić Asim, Muharemović Azem, SokolijaTeufik, Alomerović Vejsil, Halilović Nedžad, Debeić Redžep. Samo dva dana kasnije, tj. 22.08.1990. godine, u sali Općine Stari Grad održan je sastanak Inicijativnog odbora. Predsjedavao je Mrahorović Muhamed. Na tom sastanku je potvrđeno da je stranka zasnovana na osnovama muslimanskog kulturnog povijesnog kruga, da ima svoj Status i Deklaraciju te da se u stranku mogu učlaniti i djelovati svi oni koji prihvataju Program, tj. Statut i Deklaraciju Stranke.

Pored organizacionih, u centar pažnje stavljaju se i propagandne aktivnosti. Zahtjeva se ubrzavanje štampanja pristupnica SDA, inicira se štampanje letaka na kome bi se dao Siže Deklaracije.

Inicijativni odbor je svoju prvu sjednicu u sali Općine Novi Grad održao 05.09.1990. godine. Značaj ove sjednice je u tome što je  Inicijativni odbor službeno počeo djelovati i raditi u prostorijama Općine, tj. na svom terenu i što je na toj sjednici značajno brojčano povećan sastav Inicijativnog odbora koji je razmatrao pripreme za Skupštinu (osnivačku) SDA u Novom Gradu kao posebnu tačku dnevnog reda.

Na osnivačkoj skupštini Ogranka SDA Novi Grad Sarajevo, kojoj su prisustvovali mnogi čelnici SDA, na čelu sa tadašnjim predsjednikom SDA, rahmetli Alijom Izetbegovićem, formiran je i prvi  Izvršni odbor SDA Novi Grad Sarajevo. U periodu od 1990. do 1992. godine ovaj Izvršni odbor je realizovao više zadataka, u okviru svojih nadležnosti od kojih izdvajamo:

  • uspostavljena je  stranačka infrastruktura,
  • preuzeti najznačajniji resori u općini u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti,
  • preuzete su ključne funkcije u Policijskoj upravi Novi Grad i Sekretarijatu za narodnu odbranu,
  • ostvarena je dominacija u Općinskom sudu za prekršaje,
  • ostvarena je kontrola u pojedinim javnim preduzećima i obrazovnim ustanovama,
  • organizovani su prvi višestranački parlamentarni izbori,
  • formirana je Patriotska liga i učinjeni značajni koraci na pripremi otpora agresoru,
  • proveden je Referendum o nezavisnosti BIH.

Općinski odbor SDA Novi Grad Sarajevo, kao dio bosanskohercegovačkog mozaika plemenitih ideja, neizmijernog patriotizma, političkog poštenja i jasnih stavova za budućnost  je veliki oslonac stranci i ostvarenju općih ciljeva bošnjačkog i drugih naroda koji Bosnu i Hercegovinu vide kao svoju domovinu, a SDA prepoznaju kao ključni politički činilac u odbrani demokratskih principa, multietičnosti i državno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine.

Općinski odbor SDA Novi Grad Sarajevo je nosilac aktivnosti u pripremama, organiziranju i vođenju odbrambeno-oslobodilačkog rata u našoj zemlji, a u poratnom period dao je nemjerljiv doprinos u obnovi porušenih privrednih, kolektivnih i individualnih stambenih objekata na području općine, te bio aktivan sudionik u provedbi ekonomskih i drugih reformi koje približavaju našu zemlju euroatlanskim integracijama.

U svim fazama razvoja Stranke u Novom Gradu njeno rukovodstvo, članovi i simpatizeri su se izdvajali po odlučnosti, odanosti i sposobnosti pronalaženja izlaza u teškim trenucima za Bosnu i Hercegovinu. Od 2012. godine, pa do sada OO SDA Novi Grad kao nosilac lokalne vlasti išao je  snažno u ralizaciji razvojne strategije “Pokrenimo Novi Grad zajedno”, koja je imala ima za cilj povećanje kvaliteta života građana, privrednog razvoja općine Novi Grad Sarajevo  i pravljenje ambijenta za kvalitetan, siguran i perspektivan život svih njenih stanovnika. A program “Novi Grad 2020” ima viziju nastavka razvoja općine Novi Grad Sarajevo kroz četverogodišnji ciklus koji je pred nama.