Close

INICIJATIVE VIJEĆNIKA KLUBA SDA IZ NOVOG GRADA

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, održanoj 30.09.2021. godine, vijećnici iz Kluba SDA pokrenuli su nekoliko inicijativa čijom bi se realizacijom znatno poboljšali uslovi života naših sugrađana.

Vijećnik Hadžan Konjo pokrenuo je inicijativu da se u ulici Adema Buće, između objekata na brojevima 360 i 470, postave sigurnosne kamere ili usporivači vožnje. Naime, na ovom dijelu saobraćajnice do sada je zabilježen veći broj saobraćajnih nesreća. Razlog tome je i to što se na ovom dijelu, sa ulicom Adema Buće, spaja čak devet ulica. Instaliranjem kamera ili radara za mjerenje brzine motornih vozila, ili izgradnjom usporivača vožnje, umnogome bi se povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno pješaka.

Druga inicijativa koju je pokrenuo vijećnik Hadžan Konjo je da se nastavi sa proširenjem puta od Naselja heroja Sokolje do autobuskog stajališta kod gradske Deponije smeća. Ovom dionicom puta svakodnevno prolazi veći broj motornih vozila među kojima i teretna te kombi vozila javnog gradskog prevoza. Na pojedinim dijelovima ovog puta motorna vozila se uopšte ne mogu mimoilaziti.

Prije dvije godine otpočelo je proširenje ovog puta i to iz pravca Sokolja, ulicom Numan Paše Čupirlića. Put je proširen sa četiri na šest metara. Stanovnici Naselja heroja Sokolje i Briješća zahtijevaju da se nastavi sa ovim projektom koji je od velikog značaja ne samo za ova naselja nego i šire.

Vijećnici Kluba SDA zahtijevaju da se u budžetu za 2022. godinu planiraju novčana sredstav kako bi se realizovao ovaj projekat.

Također, vijećnik Konjo je pokrenuo inicijativu da se sa svako novorođeno dijete poveća novčani iznos sa sadašnjih 50 na 100 KM, te da se isplata za ovu namjenu vrši 12 mjeseci.

Vijećnik Kenan Kolašinac je na sijednci Općinskog vijeća izrazio negodovanje zbog lošeg održavanja spomen-obilježja na području Novog Grada, te je pokrenu inicijiativu da se izdvoji više sredstava za njihovo održavanje. Također je sugerisao nadležnima da se čišćenje iuređenja spomen-obiljećja ne vrši samo pilikom obilježavana nekih važnih datuma i događaja već da se to radi svakodnevno.

Vijećnik SDA Adnan Gušo postavio je nekoliko važnih pitanja: dokle je došlo asfaltiranje ulice Mihaljevska od broja 22-76, na njegu inicijativu je uvršteno u budžet asfaltiranje ulica. Dokle se došlo sa potavljanjem prskalica i navodnjavanjem na stadionu Otok ?. Šta je sa postavljenjem video nadzora na parkinzima na Dobrinji ?

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe