Close

Izgradnjom separatne kanalizacione mreže u ulici Smaila Šikala rješava se problem za oko 200 domaćinstava

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nakon što je u prošloj godini izgrađeno oko 350 metara separatne kanalizacione mreže u ulici Smaila Šikala u Boljakovom Potoku i asfaltiran taj dio ulice, nastavljeni su radovi na preostalom dijelu dionice, čime se rješava problem oko 200 domaćinstava koja nisu imala tehnički ispravnu kanalizaciju.

Radi se o jednom od najvećih i najznačajnijih infrastrukturnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture Općine Novi Grad Sarajevo, kojim će se izgraditi oko kilometar oborinske i fekalne kanalizacione mreže i asfaltirati cesta. Za te radove iz budžeta Općine Novi Grad osiguran je million konvertibilnih maraka.

Kako nam je potvdio izvođač radova, u proteklom periodu izmještene su plinske instalacije, izgrađen je separatni kolektor, gdje je izvedeno oko 350 metara cjevovoda. Položene su visokokvalitetne poliesterske cijevi FI500, 400 i 300, sa izvođenjem kišnih i fekalnih kućnih priključaka, nakon čega je urađena rekonstrukcija i asfaltiranje ceste i ugradnja uličnih slivnika i rešetki. Također, završena je i rekonstrukcija dva potporna zida, što je bio preduslov za nastavak izgradnje kanalizacije i rekonstrukciju preostalog dijela ceste.

Radovi se izvode u gornjem padinskom dijelu naselja koji nije imao tehnički adekvatnu kanalizacionu mrežu, što je stanovnicima tokom većih padavina uzrokovalo velike probleme.

Kanalizacioni sistem će se graditi do ulice Adema Buće, koja će biti priključena na novoizgrađeni sistem separatne kanalizacije. Time će se riješiti odvodnja kanalizacije iz dijela ulice Adema Buće koji do sada nije imao gravitacionog receptora.

 

PRESS

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe