Close

Kandidati za Općinsko vijeće​

Nosilac liste SDA za Općinsko vijeće - broj 1

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 2

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 3

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 4

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 5

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 6

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 7

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 8

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 9

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 10

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 11

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 12

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 13

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 14

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 15

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 16

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 17

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 18

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 19

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 20

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 21

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 22

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 23

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 24

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 25

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 26

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 27

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 28

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 29

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 30

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 31

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 32

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 33

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 34

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 35

Kandidatkinja SDA za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo pod rednim brojem 36