Close

Konstituirajuća sjednica Povjereništva Organizacije Žene SDA OO Novi Grad Sarajevo

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Konstituirajuća sjednica Povjereništva Organizacije Žene SDA OO Novi Grad Sarajevo održana je 23. 12. 2021. godine u sali Općinskog Vijeća Novi Grad Sarajevo.
Sjednici prisustvovali: predsjednica Organizacije Žene SDA BiH Kenela Zuko, predsjednik Povjereništva OO SDA Novi Grad Sarajevo mr. Safet Kešo i sekretar Povjereništva OO SDA Novi Grad Sarajevo Nazif Osmanović.
Sjednicu otvorila i sjednicom predsjedavala predsjednica Povjereništva Organizacije Žene SDA Novi Grad Sarajevo Amela Kalkan.
Prigodnim riječima skupu su se obratili predsjednik S. Kešo i predsjednica K. Zuko. Naglasili su važnost i potencijal ovog segmenta organizacione strukture Stranke i očekivanja rukovodstva i članstva Stranke, kad je u pitanju doprinos ukupnim rezultatima SDA. U sinergiji sa ostalim organizacionim oblicima stranačke strukture, rad Stranke u Novom Gradu će, kvalitativno, biti podignut na jedan veći nivo.
U radnom dijelu sjednice, postavljena je organizaciona konstrukcija Povjereništva i podijeljena konkretna zaduženja.
Predsjednica Kalkan se zahvalila predsjedniku S. Keši i predsjednici K. Zuko na povjerenju i podršci te istakla da, kvalifikacioni sastav Povjereništva, daje realne pretpostavke za kvalitetan i uspješan rad.

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe