Close

Nakon više od 40 godina postojanja, u naselju Boljakov Potok izgrađena kanalizaciona mreža

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nakon više od 40 godina od nastanka, naselje Boljakov Potok prvi put ima kompletnu kanalizacionu mrežu, a ulicom Smaila Šikala više ne teku otpadne ni oborinske vode, kao ni voda iz boljakovskog potoka.

 

Naime, Općina Novi Grad Sarajevo od jeseni radi na realizaciji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, u koji je investirano oko milion KM, a izgrađeno je oko 900 metara duplog kanalizacionog cjevovoda, gornji dio naselja spojen je u legalni kanalizacioni sistem, a nakon toga ulica je rekonstruisana i asfaltirana.

 

To je jedan mega projekat, jer je urađen ogroman cjevovodni sistem, u koji je povezan i boljakovski potok, po kojem je ovo naselje dobilo ime. Izvor se nalazi neposredno pored stambenih objekata u gornjem dijelu ulice, a osim procjednih voda koje su se slijevale između gusto naseljenih kuća, i potok koji je tekao kao otvoreni kanal, sada je ucijevljen i više ne teče ulicom.

 

Zadovoljan urađenim, mještanin naselja Ibro Beganović, ističe da u Boljakovom Potoku živi više od 45 godina, i da do sada nisu imali kanalizaciju, imali su, kako Ibro kaže, priključke „na divlje“ koji su im usljed većih padavima često pravili velike probleme.

 

„Imali smo velikih problema, čim veća kiša padne,  sve oborinske i fekalne  vode izlijevale su se na cestu i u avlije mojih komšija. Vlasnici ovih prvih kuća godinama su muku mučili sa prvim većim padavinama. Sada je to prošlost, a svu zahvalnost dugujemo našoj Općini koja ulaže napore da gradi infrastrukturu za ugodniji i bolji život svojih stanovnika“, kaže Ibro.

 

Nermin Spahija, od djetinjstva živi u ulici Smaila Šikala. Ističe da je naselje u posljednjih nekoliko godina preporođeno. „Ranije nije bilo kanalizacije i cesta je često bila mokra, a i ulica je bila u jako lošem stanju. Posebno je kaže, teško bilo zimi, kada bi poledila, ionako strma cesta, te je bilo jako teško spustiti se niz nju. „Nekada su ovdje bile rupe, a danas se moja djeca vozaju na biciklima, cesta je suha, lijepo je urađena i više nemamo nikakvih problema“, kaže Nermin.

 

Općinaski načelnik Semir Efendić, koji je sa saradnicima obišao izvedene radove, ističe da je od samog vrha ulice Smaila Šikala do dijela  gdje se autobus okreće, provedena kanalizacija u duplom sistemu, oborinska i otpadna, te da se time stvorio preduslov da se gornji dio ulice Adema Buće po prvi put sanira na adekvatan način.

 

„Mi smo radili rekonstrukciju ulice Adema Buće prije pet godina, jedan dio tada nije bilo moguće sanirati, jer oborinske vode sa tog dijela nisu bile riješene. Nakon ovih radova i to će biti moguće. Ulica je nakon ovako obimnih radova u potpunosti rekonstruisana i obnovljena. Za oko milion km izvedeno je blizu kilometar duplog kanalizacionog sistema, a ono što je najznačajnije, ovim projektom spriječena je mogućnost pojave klizišta, što je za ovako gusto naselje vrlo važno“, kazao je načelnik Efendić.

 

Osim izgradnje separatnog kanalizacionog sistema u sklopu ovog projekta je zamijenjen kompletan nosivi sloj ulice novim tamponom i ulica je asfaltirana, pri čemu je na nekoliko mjesta izvršeno proširenje i izgrađeni potporni zidovi, a urađeno je oko 120 kućnih priključaka na novoizgrađeni kanalizacioni sistem. Radove je izvela firma „Mibral“, dok je stručni nadzor vršio Zavod za izgradnju KS.

 

 

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe