Close

Nastavljeni radovi na trajnoj regulaciji rijeke Dobrinje: U toku čišćenje korita i izgradnja obalnih zidova

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Novi Grad Sarajevo nastavlja realizaciju projekta trajne regulacije korita rijeke Dobrinje. Građevinska firma „Orman“ d.o.o. započela je radove na čišćenju i produbljivanju 150 metara riječnog korita, te izgradnji betoniranju obalnih zidova u vrijednosti od oko 450.000 KM.

 

Radovi se izvode u ulici Hajrudina Šabanije, od naselja Mahala nizvodno prema mostu u ulici Aleja Bosne srebrene. Na tom dijelu korito i obale rijeke su obrasle šibljem sa djelimično strmim obalama podložnim erodiranju, što utiče na normalan protok vode prilikom obilnih padavina, ugrožavajući okolne stambene objekte.

 

Radi se o nastavku trajne regulacije Dobrinjke čije je korito većim dijelom ranije regulisano, a nakon ovih radova, preostaje da se reguliše još oko 350 metara vodotoka do granice sa općinom Ilidža. S obzirom na to da prolazi kroz naselje gdje je jedan broj objekata izgrađen u neposrednoj blizini samog korita rijeke, u jednom dijelu radit će se trapezasto, a u drugom sandučasto korito, čime će se onemogućiti izlijevanje rijeke iz korita u vrijeme većih padavina.

 

Ovim radovima uradit će se normalan profil sa vertikalnim armirano – betonskim obalnim zidovima, visine 4,30 metara, kao i betoniranje samog korita rijeke, kako bi se postigao normalan proticajni profil. Realizacija ovog projekta dio je aktivnosti koje Općina Novi Grad već nekoliko godina kontinuirano provodi kada je u pitanju regulacija i trajno rješavanje vodotoka na prostoru općine. Ulaganja u regulaciju vodotoka rijeka kroje protičku kroz teritoriju općine Novi Grad i njihovih pritoka, rezultirala su značajnim smanjenjem rizika od poplava.

 

Nakon regulacije korita Dobrinje, duž lijeve obale rijeke Općina Novi Grad planirala je izgraditi šetnicu, sa odmorištima, čime će ovaj dio Dobrinje dobiti ljepši i ugodniji prostor za šetnju i odmor naših stanovnika.

 

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe