Close

Nova horizontalna i vertikalna signalizacija na još 60 parkinga u općini Novi Grad Sarajevo

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Na području općine Novi Grad u toku je izrada nove horizontalne i vertikalne signalizacije na parkinzima u naseljima Dobrinja, Saraj Polje, Mojmilo, Švrakino Selo, Alipašino Polje, Otoka, Hrasno i Čengić Vila.

 

Na 60 parkinga izvršit će se iscrtavanje parking mjesta, postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije, te obilježavanje parking mjesta za osobe sa invaliditetom, kao i obilježavanje pješečkih prelaza i polja za usmjeravanje kretanja saobraćaja. Radove izvode građevinske firme SACOM d.o.o Sarajevo i PRO VIA d.o.o. Bijeljina.

 

Na parkinzima se vrši postavljanje plastične horizontalne signalizacije, iscrtavanje parking mjesta i pješački prelazi, obilježavaju se hladnom plastikom, koja ima produženu i znatno veću garanciju u odnosu na običnu boju, a uporedo sa tim, vrši se i postavljanje saobraćajnih znakova refleksije čiji je vjek trajanja od 10 do 12 godina.

 

Proteklih dana završeni su radovi na obilježavanju mjesta za parkiranje na parkinzima na Dobrinji, a pri kraju je obilježavanje parking mjesta u naselju Alipašino Polje. Vertikalna signalizacija postavljena je u naseljima Otoka, Hrasno, Čengić Vila, Alipašino Polje, Saraj Polje i u Olimpijskom Selu.

 

Za navedene radove iz općinskog budžeta izdvojeno je 399.896 KM.

 

Općina Novi Grad Sarajevo u prošloj je godini započela nekoliko projekata koji se odnose na uređenje i obnovu zapuštenih parkinga koje niko ne održava, i uvođenje više reda u samo parkiranje vozila. Prije svega sanirana su oštećenja na 58 parkinga u naseljima Dobrinja, Mojmilo, Saraj – Polje, Alipašino Polje, Otoka i Čengić Vila, nakon čega je na 26 velikih parkinga postavljena plastična horizontalna signalizacija sa vijekom trajanja i do pet godina, te modernizacija javne rasvjete.

 

Osim navedenog, nastavljena je i izgradnja novih parkinga u urbanim naseljima kako bi se osiguralo više mjesta za parkiranje u naseljima koja su projektovana i građena u vrijeme kad je u Sarajevu bilo znatno manje automobila.

NAJNOVIJE