Close

Nova javna rasvjeta na 46 lokacija u Novom Gradu: Osvijetljene ulice, pasaži, dječija i sportska igrališta

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Na području općine Novi Grad Sarajevo postavljena je nova javna rasvjeta na 46 lokacija, gdje je postavljeno oko 120 novih rasvjetnih tijela. Ovim projektom osvijetljene su novogradske ulice, pasaži, dječija i sportska igrališta, što će doprinjeti sigurnijem i lakšem kretanju naših građana u toku večernjih sati, ali i korištenja dječijih i sportskih igrališta. Nova rasvjeta postavljena je u naseljima Dobrinja, Saraj – Polje, Ali-pašino Polje, Švrakino Selo, Aneks, Boljakov i Buča Potok, Briješće, Naselje heroja Sokolje, Zabrđe, Reljevo i Dobroševići.

Radi se o programu za koji je iz općinskog budžeta za 2018. godinu izdvojeno oko 170.000 KM, a koji je realiziran putem Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Bez obzira na to što je zimski period, radnici firme SES radove su izvodili tokom januara, vršili su iskope, postavljali stubove i elektoinstalacije, kao i sijalična tijela.

Rasvjeta je postavljena u sljedećim ulicama: ulici Bosanskih kraljeva 40-42, Ferida Srnje na raskrsnici kod granapa, Kodžina između brojeva 1 i 2, Vejsila Čurčića kod broja 76, Vejsila Čurčića kod broja 106, Avde Hodžića broj 35, 46 i 80, Vrbovska broj 34, 70 i od broja 75 do 81, Muftije Džabića broj 24.

Osvijetljeno je i sportsko igralište u ulici Trg solidarnosti preko puta broja 15, zatim lokacija ispod IX transverzale kod Binga, ulice Asima Behmena broj 5, Branislava Nušića od broja 121d do broja 127, dječije igralište u ulici Akifa Šeremeta na Dobrinji, amfiteatar u ulici Akifa Šeremeta 10, zatim ulica Hajrudina Šabanije broj 36/39, dječija igrališta u ulici Voje Dimitrijevića preko puta broja 9 i Dobrinjske bolnice preko puta broja 9, zatim ulice Safeta Isovića od broja 5 do broja 31, Omera Kovača 42, Braće Kovačevića kod broja 11, Hameda Hodovića broj 77, Bratunačka čikma 2, 24, 17a, Bratunačka čikma kod broja 20, Smaila Šikala 134 i 209 kod autobuske okretaljke, Smaila Šikala 210 – 214, Smaila Šikala broj 297-301, Vitkovac broj 71, Esada Midžića između broja 133 i 135, Briješće brdo broj 22-36, Viteška broj 4 kod OŠ “Behaudin Selmanović”, Orahovačka do broja 13, stepenište iz ulice Rogatička prema ulici Ibre Ćeske.

Rasvijeta je postavljena i na sportskom igralištu kod OŠ “Sokolje”, zatim u ulicama Asafa Sokolovića broj 4,10-12, Numan paše Ćuprilića desni krak od broja 136, Avde Palića broj 131-115-121- lijevi krak, ulica Porodice Šehić od broja 37-39, ulica Braće Bešo kod broja 14 oba kraka, ulica Doljanska od broja 70, Mihaljevska broj 188 – 206 – 239, ulica 14. juni od 69 – 79, Ranovačka do broja 29, Kobiljak do broja 34, Paljevska kod boja 95 lijevi krak, Paljevska do kombi okretaljke.

Osim ovih lokacija, u narednim danima se očekuje početak izgradnje i postavljanje nove javne rasvjete na još 48 lokacija širom Novog Grada. Za te radove iz općinskog budžeta izdvojeno je 150.000 KM.

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe