Close

DIJELOVI OBRAĆANJA PREDSJEDNIKA POVJERENIŠTVA OO SDA NOVI GRAD SARAJEVO SAFETA KEŠE NA OBILJEŽAVANJU 31. GODIŠNJICE SDA

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Na sinoćnjoj svečanosti obilježavanja 31.godišnjice osnivanja OO SDA Novi Grad Sarajevo, skupu se, u svojstvu domaćina, obratio i predsjednik 
Povjereništva OO SDA NGS gospodin Safet Kešo.
U ključnim dijelovima svoga izlaganja on je naglasio:

Uvažene stranačke kolegice i kolege, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji istine,

Stranka demokratske akcije BiH predstavlja najznačajniji i najdržavotvorniji politički projekat u cjelokupnoj historiji Bosne i Hercegovine i svih nas kojima bez naše Domovine nema opstanka. Ovu veliku i važnu istinu snažno argumentira i podupire činjenica da nikada ranije političko organiziranje nekog naroda u ovoj zemlji nije pravilo tako jasnu razliku između života i smrti kao što je to ovdje bio slučaj s početka 90-tih godina 20.vijeka, upravo u vrijeme i nakon osnivanja SDA BiH.

Ta grandiozna ideja političkog organiziranja te duhovnog i društvenog uspravljanja generacijama ugnjetavanog, omalovažavanog i višekratno biološki ugrožavanog najbrojnijeg naroda u BiH sazrijevala je veoma dugo.

Preteško breme historijske zadaće uzdizanja još iz kolijevki čupanog i zatiranog nacionalnog, religijskog, kulturnog i duhovnog identiteta Bošnjaka kao najbrojnijeg naroda u BiH vapilo je za snažnom liderskom pojavom i napokon je pronašlo u neponovljivoj ličnosti Alije Izetbegovića, tog uspravnog i gordog mislioca, državnika i političara koji je borbi za slobodu misli i govora posvetio cijeli svoj život i kojega režimski komunistički progoni, montirani sudski procesi i mračni kazamati kao njihovo neizbježno finale nisu uspjeli pokoriti i pokolebati u njegovoj intelektualnoj i duhovnoj superiornosti i ponositosti. On je gotovo doslovno iz režimskih robijašnica istrčao na burnu političku pozornicu u BiH, 1990. godine osnovao SDA te s njom osvojio srca i ogromnu podršku naroda čiju je gorčinu sudbine svim svojim bićem osjetio na vlastitoj koži postajući personifikacijom trnovitog historijskog hoda cijeloga svoga naroda.

Temeljna programska ideja SDA u viziji Izetbegovića, njegovih ideoloških i političkih saboraca i sljedbenika jeste bila reafirmacija individualnih i kolektivnih prava prvenstveno Bošnjaka kao naroda kojem su ta prava kroz brojne generacije sistematski uskraćivana i otimana.
Ali, ono što nimalo ne iznenađuje poznavaoce ličnosti i djela Alije Izetbegovića kao utemeljitelja SDA i što samoj ideji Stranke osigurava svevremenske pripadajuće počasti, jeste ideološki i programski jasno definirana namjera da se borba za prava bošnjačkoga naroda neće voditi na štetu prava bilo kojeg drugog naroda te da će se voditi na osnovama temeljnih civilizacijskih principa i vrijednosti.
Takav je pristup od samog početka naišao na iskrenu i snažnu podršku dobrohotnog bošnjačkog naroda širom naše zemlje i predstavljao je vrelo snažnog nadahnuća stotina hiljada ljudi koji su čistotu te ideje SDA počeli živjeti već od prvoga dana.

Nakon osnivanja SDA BiH u maju 1990 godine uslijedile su aktivnosti na formiranju Gradskog odbora SDA Sarajevo i ogranaka SDA po općinama. Te aktivnosti vodili su tada izuzetno hrabri, odlučni i sposobni ljudi.

Dozvolite mi stoga, dragi prijatelji istine, da u svečanoj prilici kao što je ova naša godišnjica sa iznimnim poštovanjem i zahvalnošću pomenem imena ljudi koji su u ono vrijeme velike nesigurnosti, rizika po sebe i porodicu, ratnih prijetnji i ozbiljnih bezbjednosnih izazova stali u prvi ešalon Stranke i formirali Inicijativni odbor za osnivanje ogranka SDA u Novom Gradu.
Početna grupa od 14 ljudi tokom avgusta i početkom septembra 1990.godine je upotpunjavana u nekoliko navrata tako da su pomenuti Inicijativni odbor ukupno gledano činili:
Safet Hadžić, Muhamed Mrahorović, Selim Jarkoč, Fahro Karaman, Safet Baltić, Ismet Hadžić, Mehmed Kosovac, Alija Mešanović, Džemal Salihspahić,, Rahim Baltić, Hasib Mujezinović, Rasim Grbo, Suljo Kapidžija, Bahrija Lakota, Asim Račić, Azem Muharemović, Nedžad Halilović, Redžep Dedeić, Nazif Salčin, Fadil Dizdar, Jasmin Klico, Nusret Prljača, Sabiha Tabaković, Ramiz Sejfović, Vahid Ahmespahić, Hazim Begić, Vahid Beširović, Ahmed Cerić, Ismet Čengić, Derviš Gadžo, Mustafa Guso, Himzo Hadžić, Salih Halilović, Džemal Halilović, Fejsal Kirilić, Bedrudin Memišević, Kemal Kunovac, Džemal Radonja, Sidik Učanbarlić, Muhamed Ganibegović, Džemal Hadžić, Almas Peljto, Veltekin Bosović, Munevera Čampara, Jusuf Zahiragić, Alija Jerković, Teufik Sokolija i Vejsil Alomerović.

Nakon niza sjednica i brojnih pripremnih aktivnosti, uz veoma visok nivo posvećenosti članova Inicijativnog odbora obavezama i zadacima, pripremljena je i 18.9.1990. godine u KSC Ilidža održana Osnivačka skupština SDA Novog Grada
Za prvog predsjednika SDA u Novom Gradu tada je izabran Safet Hadžić, koji će na toj dužnosti ostati sve do svoje pogibije u akciji “Pretis” 18.4.1992. godine pri pokušaju izuzimanja naoružanja za potrebe odbrane grada Sarajeva od agresije.
Za Safeta Hadžića, odanog i bliskog saradnika Alije Izetbegovića, bez ikakve se dileme i sa osjećajem istinskog poštovanja prije nego za mnoge druge može kazati da su njegova djela pratila njegove riječi. Na TV-snimcima sa jednog od mnogobrojnih skupova na kojima je Safet krajem 1991.godine neumorno budio narod i pozivao da se pripremimo za otpor nadolazećoj agresiji na BiH rekao je, citiram: “Mi ćemo živote svoje davati za odbranu Bosne i Hercegovine”. Samo nekoliko mjeseci nakon toga, među prvima je dao svoj život za odbranu Domovine i posvjedočio istinitost vlastitih riječi.
Safet Hadžić je, da podsjetimo, posthumno proglašenog jednim od ukupno 9 heroja Odbrambeno-oslobodilačkog rata i proizveden u čin generala A R BiH. Svi ostali predsjednici OO SDA Novi Grad Sarajevo koji su tu dužnost obnašali nakon Safeta Hadžića, nastavili su njegovim stopama te kao direktni učesnici rata dali veliki doprinos odbrani, a nakon rata i obnovi naše zemlje (redom : Šefkija Okerić, Suad Berbić, Hamdija Lagumdžić, Safet Kešo i Huso Ćesir).

S ponosom treba naglasiti da je SDA NGS bila ne samo sudionik nego i ključni nosilac aktivnosti u pripremi, organizaciji i provođenju velikih i važnih historijskih i političkih procesa i događaja kao što su organiziranje i provođenje prvih višestranačkih izbora u BiH, osnivanje Patriotske lige, organiziranje i uspješno provođenje referenduma o nezavisnosti BiH, organizacija i vođenje odbrambeno-oslobodilačkog rata protiv agresora i dr.
Ničim se ni približno sličnim ne može pohvaliti niti jedna druga stranka na političkoj sceni u BiH od 1990.g. do danas!

Iako je, potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, već duže od dvije i po decenije utihnula ratna grmljavina, specijalni rat protiv BiH sa nepromijenjenim ciljevima i akterima od tada do danas neprekidno traje.
Susjedna Srbija odbija da prizna počinjeni i sudski presuđeni genocid nad Bošnjacima u Srebrenici i drugim gradovima te da izruči ili procesuira ratne zločince. Tu perfidnu strategiju štićenja svojih ratnih zločinaca srbijanski ministar Vulin je nazvao “vremenom tihog ponosa” u kojem je od 2.500 otvorenih sudskih predmeta srbijansko tužilaštvo prošle godine pokrenulo samo 7 slučajeva, što znači da bi Srbiji, radeći ovim tempom, trebalo 357 godina da sve predmete pokrene i procesuira te izvede zločince pred lice pravde. Nešto manje, ali takođe ozbiljne grijehe čini i susjedna Hrvatska.
Vrijeme koje živimo jasnije nego ikada od nas zahtijeva maksimalnu budnost, potpuno jedinstvo svih probosanskih patriotskih snaga i iznimnu političku mudrost za vođenje naše zemlje. U tom smislu, SDA se, na čelu sa predsjednikom Bakirom Izetbegovićem, prepoznaje i etablira kao ključna i nezamjenjiva državotvorna politička snaga u BiH – kao SNAGA NARODA i bedem sigurnosti naše zemlje!

Ogromnu važnost SDA ovdje i u regionu na implicitan način potvrđuje i silina napada na nas od strane vanjskih neprijatelja Bosne i Hercegovine. Ti napadi, otvoreni ili prikriveni, traju još od osnivanja SDA i podignuti su na najvišu razinu već onog trenutka kada je naša zemlja stekla nezavisnost i međunarodnopravni subjektivitet jači nego ikada u svojoj hiljadugodišnjoj historiji. Neprijatelji Bosne i Hercegovine već 31 godinu jasno vide SDA kao političku snagu koja im je od 1990-tih godina pa sve do danas mrsila račune na svim poljima predstavljajući najveću prepreku njihovim hegemonističkim planovima. I zato tako uporno i žestoko kidišu na SDA. Takvih napada iz Srbije i Hrvatske nema i nikada ih nije bilo niti na jednu drugu političku stranku u Bosni i Hercegovini. Objašnjenje za to bjelodano jasno iščitava se iz zapanjujuće činjenice da se tom istom poslu, brutalnim napadima na SDA, složno i horski pridružuju i partije iz BiH (iz oba entiteta, a u posljednje vrijeme nažalost posebno “nadahnuto” one iz Kantona Sarajevo).

Zaboravljaju, a ne bi smjeli, da SDA 1996.godine ovdje nije preuzela na upravljanje švicarske kantone pa ih “razorila”, kako to sugeriraju dežurni “motivirani” kritizeri, nego je agresijom razorene bosanskohercegovačke kantone, sela i gradove godinama i s velikom mukom podizala iz ruševina i pepela, tako da u njih posljednjih godina hrle stotine hiljada turista iz svih zemalja svijeta. I vidi čuda, oni najglasniji kritizeri sada čine i najnemoralnije političke vratolomije ne bi li se u kantonima domogli vlasti, okitili tuđim perjem i usmjerili na frontove promjene društvene percepcije stanja. Drugim riječima, oni nemaju znanja i sposobnosti poboljšati stvarnost pa žele kod građana promijeniti naočale!

SDA se, obnašajući vlast, brinula i o stotinama hiljada demobiliziranih i nezaposlenih, invalidiziranih boraca i civila, o članovima porodica šehida i palih branitelja BiH, za čije se ukupne potrebe već dugi niz godina po raznim osnovama izdvaja godišnje oko 750 miliona KM. SDA jeste ubjedljivo “najodgovornija” i za to! Uz našu upornost i političku mudrost pridobili smo na stranu istine međunarodnu zajednicu uz čiju pomoć su objedinjene Oružane snage BiH, obavještajne agencije, granična služba i uspostavljeno 60 institucija na državnom nivou sa nadležnostima koje su sa entiteta preneseni na državu BiH. S druge strane, oni koji nas danas napadaju NISU “ODGOVORNI” ZA BILO ŠTA SLIČNO! Ali zato jesu direktno odgovorni za nedopustive i strateški pogubne greške koje su činili u onim periodima kada su oni bili vlast – zaustavljanje reforme policije na nivou BiH, odbacivanje Aprilskog paketa reformi, uvođenje asimetričnih rješenja u entitetskim domovima naroda, usvajanje Zakona o prebivalištu pogubnog za opstanak povratnika u entitet RS, usvajanje tzv. Talinskog uvjeta koji je punih 10 godina blokirao aktivaciju MAP-a, pokušaj ukidanja Centra za brojanje glasova u CIK-u i t.d.

Sa obavezom da i o lokalnim temama kažem nekoliko riječi, ali bez želje da previse opterećujem ovaj cijenjeni skup, želim vam svima saopćiti dobre i optimistične vijesti u pogledu konsolidacije stanja u OO SDA NGS.
Zahvaljujući izuzetnom zalaganju svih timova Povjereništva i cijele armije naših najuglednijih aktivista na terenu u rekordnom roku uspostavili smo impozantnu strukturu u svih 28 mjesnih odbora SDA u NGS, sa preko 500 aktivista. U kvantitativnom smislu to znači jačanje mjesnih odbora u rasponu od 150-300 %.


U kvalitativnom smislu mjesni odbori doživjeli su takođe pravi preporod. Izrazito je povećan broj visokoobrazovanih kadrova i on je sada iznad 70 %, od kojih je značajan broj ljudi sa naučnim stepenima magistara i doktora nauka.
Uz naglašeno prisustvo velikog broja uglednih pripadnika svih braniteljskih kategorija, članova porodica naših časnih šehida i palih branitelja naše Domovine, dobitnika najviših ratnih priznanja te uz veoma reprezentativne predstavnike iz kategorija mladih i žena (ove dvije kategorije skupa čine oko 60%), novi sastavi mjesnih odbora SDA u Novom Gradu jači su nego ikada do sada i predstavljaju najstabilniji temelj našeg budućeg uspješnog djelovanja. Oni su bez ikakve dileme najava naših novih pobjeda koje će uskoro uslijediti. I neka to bude naš najbolji poklon svim članovima SDA povodom ove godišnjice!

Poštovane stranačke kolegice I kolege,
Danas smo, poput najbolje počasne straže, sa delegacijom SDA posjetili mezarje na Kovačima, uz Fatihe odali počast našim časnim šehidima i položili cvijeće na mezarove Predsjednika Alije Izetbegovića i prvog predsjednika OO SDA NGS Safeta Hadžića.
Odozgo sa Kovača, gdje srca najbolje čuju, donosimo sljedeću poruku:
“Podignimo visoko naše zastave,
Odbacimo strah i sumnje
Umjesto toga radimo vrijedno
I kako najbolje znamo
Svjesni da naš život i naša smrt, pa i naša sudbina
Nisu u njihovim, nego u Božijim rukama!
U toj vjeri je naša sloboda,
Naša snaga i, ako Bog da, naša pobjeda! “ (Alija Izetbegović)

Pozivamo sve naše sugrađane da nam se pridruže u frontu političke borbe za odbranu i afirmaciju naše jedine Domovine i svih evropskih i općecivilizacijskih vrijednosti koje s ponosom baštinimo i koje izdati nikada nećemo!

Svim članovima I poštovaocima SDA čestitam 31. godišnjicu formiranja SDA u NGS.

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe