Close

Općina Novi Grad i Direkcija za puteve KS potpisale sporazum o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije ulice Avde Palića u Zabrđu

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Selmir Kovač, potpisali su danas sporazum o zajedničkom finansiranju projekta rekonstrukcije i sanacije oko kilometar ulice Avde Palića, glavne naseljske saobraćajnice u Zabrđu.

 

Radi se o nastavku saradnje Općine i Direkcije za puteve KS na ovom projektu, u sklopu kojeg je u prethodnom periodu rekonstruisano oko 1.400 metara ove ulice. To je jedna od cesta koja prolazi kroz naselje Zabrđe, a koja je po kategorizaciji saobraćajnica od kantonalnog značaja, jer se njome odvija javni gradski prevoz i alternativni je put za gradsku deponiju Smiljevići.

 

Saobraćajnica je od izuzetnog značaja za gusto naseljeno područje općine Novi Grad, u ranijem periodu bila je značajno oštećena, zbog saobraćanja kamiona prema gradskoj deponiji. U gornjem dijelu ulica je rekonstruisana, dok će preostali dio, nešto manji od kilometar dužine, biti rekonstruisan u narednom periodu.

 

Općina Novi Grad izvršila je izradu projektne dokumentacije, pribavila potrebne dozvole, a osim saobraćajnice u punom profilu sa dvije saobraćajne trake i pješačkom stazom, bit će urađena i oborinska odvodnja. Projekat će se realizirati kroz dvije budžetske godine, vrijednost radova je 1.080.000 KM, od kojih jednu trećinu izdvaja Općina, a dvije trećine  Direkcija za puteve KS, s tim da će Općina Novi Grad biti implementator projekta i provesti proceduru odabira izvođača radova i same realizacije projekta.

 

„To je za nas veoma značajan projekat, u protekloj godini Općina je izvršila rekonstrukciju vodovodne mreže u ovoj ulici. Uloženo je oko 600.000 KM u vodovodni sistem koji je završen, a prije samog asfaltiranja završeno je sve u trupu saobraćajnice (vodovodne, gasne i druge instalacije), tako da neće biti potrebe za prekopavanjem asfalta i sl.“, izjavio je načelnik Efendić.

 

Naglasio je da očekuje da uskoro sa Direkcijom za puteve KS potpiše i ugovor za rekonstrukciju još jedne vrlo značajne saobraćajnice koja nije rekonstruisana od prijeratnog perioda, a to je Bulevar Mimar Sinana i ulice Braće Mulić na Dobrinji, dionica pored škole „Ćamil Sijarić“ prema granici sa manjim bh. entitetom.

 

Osim toga, zajednički projekti Općine i Direkcije koji će se u narednom periodu realizirati su i dovršetak rekonstrukcije ulice Adema Buće, za koju je Općina radila odvodnju kroz ulicu Smaila Šikala, kao i rekonstrukcije dijela Ahatovićke ulice prema osnovnoj školi u Dobroševićima.

 

„Rekonstrukcija ulice Avde Palića jedan je od projekata koji nam je zadavao glavobolje, Općina se uključila da pomogne nama, a i stanovnicima tog gusto naseljenog dijela Novog Grada. Raspisali smo i javnu nabavku za izbor izvođača radova u ulici Ahatovićka, pri kraju je projekat odvodnje za ulicu Adema Buće, očekujemo završetak projekta za rekonstrukciju Bulevara Mimar Sinana, da raspišemo tender za odabir izvođača radova“, rekao je Selmir Kovač.

 

Saobraćajnice koje se rade u saradnji sa Direkcijom za puteve su po kategorizaciji od kantonalnog značaja, a nalaze se na prostoru općine Novi Grad Sarajevo.

 

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe