Close

Općinsko vijeće Novi Grad usvojilo program rekonstrukcije cesta za 2020. godinu

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo usvojilo je na jučerašnjoj sjednici program rekonstrukcije, održavanja i popravke ulica i lokalnih i nekategorisanih cesta. Za tu namjenu u općinskom budžetu planiran je 1.170.000 KM, dok je za redovno ljetnje održavanje cesta i izradu i obnovu saobraćajne signalizacije, izdvojeno 330.000 KM, što je ukupno 1,5 miliona KM.

Programom investicionog održavanja i rekonstrukcije cesta planirano je asfaltiranje i sanacija 20 ulica, koje će se raditi na širem prostoru Novog Grada, a vijeće je usvojilo i rezervnu listu za sanaciju još 10 ulica.

Ovogodišnjim programom osim asfaltiranja i sanacije oštećenih cesta, asfaltirat će se i veliki broj ulica koje do sada nisu imale asfalt, kao što su Butilska od br. 19 do 37, zatim dio Butilske ulice od broja 111 do broja 147, sanacija ulica Mihaljevska do broja 133 i Paljevska do broja 302, u mjesnoj zajednici „Dobroševići“.

U naselju Zabrđe prvi put će biti asfaltirani dijelovi ulice Porodice Zimić od broja 11 do spoja sa ulicom Porodice Šehić, kao i dio ulice gazi Mehmed-paše Fidahića od broja 27 do broja 19, i do spoja sa ulicom Safeta Zajke.

U naselju Briješće planirana je sanacija dijela ulice Izeta Karšića, gdje će se izvršiti proširivanje ceste i izgraditi trotoar, također će se po prvi put asfaltirati i dio ulice Briješće brdo od broja 148D.

Planirana je sanacija i asfaltiranje dijela ulice Bana Borića od broja 62 do broja 74, kao i dijela ulice Ragiba Džinde od broja 224 do broja 232, te dijela ulice Ragiba Džinde čikma od broja 166 do broja 206, i kraka te ulice, u mjesnoj zajednici „Alipašin Most-1“, dok će se u MZ „Alipašin Most-2“, tačnije u ulici Kasima Hadžića do broja 111, uraditi sanacija potpornog zida koji je u jako lošem stanju i obrušava se na saobraćajnicu.

U mjesnoj zajednici „Buća Potok“ u planu je asfaltiranje neasfaltiranog dijela ulice Adema Buće od broja 225 do broja 235, kao i ulice Asima Čamdžića od broja 3 do spoja sa ulicom Adema Buće, gdje je predviđena izgradnja potpornog zida uz saobraćajnicu. Sanacija i asfaltiranje neasfaltiranog dijela ulice Derviša Sude Vražalice od broja 25, kao i proširivanje pristupnog puta prema školi „Avdo Smailović“ radit će se u MZ „Dolac“.

U naselju Aneks uradit će se sanacija oštećenog dijela ulice Velikokladuška od broja 23 do broja 11, a u Švrakinom Selu dijela ulice Ali-bega Firdusa čikma od broja 23 do broja 1 i dijela ulice Rasima Turkušića, kojom se odvija javni gradski prevoz. U mjesnoj zajednici “Dobrinja A” planirano je asfaltiranje dijela ulice Branislava Nušića od broja 135D do broja 135.

Rezervna lista za sanaciju deset ulica

Rezervnom listom predviđena je izgradnja pristupnog puta u ulici Vrbovska čikma od broja 27 prema objektu OŠ “Aneks”, te sanacija potpornog zida u Cazinskoj ulici kod broja 40, na Aneksu, kao i sanacija i asfaltiranje neasfaltiranog dijela ulice Vladimira Preloga od broja 127 do broja 131, u Buća Potoku, te makadmskog dijela ulice Doljanska od broja 3 do broja 15 i spoja ulica Šehidska i Doljanska, u Dobroševićima, kao i ulice Avde Palića od broja 267 do broja 267D i Zaima Imamovića od broja 86G do broja 90, u naselju Zabrđe.

U naselju Briješće planirana je sanacija i asfaltiranje dijela ulice Vrandučka broj 51, a u ulici Mehmeda Arapčića kod broja 43 izgradnja potpornog zida i pristupnog puta do spoja sa ulicom Briješće Brdo. Izgradnja potpornog zida planirana je u ulici Smaila Šikala do broja 168 u Boljakovom Potoku.

Za sanaciju i asfaltiranje 28 ulica u iz prošlogodišnjeg budžeta Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je 1.286.000 KM.

JP „Lokom“ nastavlja sanaciju udarnih rupa

Javno preduzeće “Lokom” nastavit će i u ovoj godini raditi sanaciju udarnih rupa i drugih oštećenja na novogradskim ulicama, u sklopu redovnog ljetnjeg održavanja cesta. U prošloj godini ekipe održavanja cesta ovog preduzeća, za pet mjeseci sanirale su oko 4.000 metara kvadratnih udarnih rupa i prokopa, u šta je ugrađeno oko 570 tona asfalta.

Ovakav način rada sanacije oštećenja na lokalnim cestama pokazao se znatno bržim i efikasnijim, od ustaljenog modela po kojem je sanacija oštećenja na ulicama rađena ranijih godina, tj. odabirom firmi putem javnih nabavki, koje nisu adekvatno odgovorile zahtjevima Općine.

Za nabavku repromaterijala i ostale troškove za sanaciju udarnih rupa i oštećenja na saobraćajnicama koja će se raditi u ovoj godini, izdvojena su sredstva u iznosu od 230.000.

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe