Close

Počela izgradnja separatne kanalizacione mreže u Brezanskoj i ulici Safeta Ahmetspahića u Briješću

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

U novogradskom naselju Briješće, počeli su radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže u dijelu Brezanske i ulice Safeta Ahmetspahića.

 

Realizacijom ovog značajnog infrastrukturnog projekta, rješeva se dugogodišnji problem velikog broja stanovnika jednog od najgušće naseljenih dijelova općine Novi Grad, koji nisu imali adekvatno izgrađenu kanalizacionu mrežu, a zbog čega se nije mogla raditi ni sanacija i asfaliranje saobraćajnica.

 

Radove izvodi konzorcij firmi “Manjo” i “Bosman” d.o.o. Trenutno se u donjem dijelu Brezanske ulice vrše iskopi i izgradnja priključka fekalnog voda na postojeći recipijent, a nakon što se izvedu fekalni i oborinski priključci na recipijent u ulici Safeta Zajke, radit će se na izgradnji glavnih vodova od visokokvalitetnih poliesterskih cijevi DN500 i DN300. Paralelno sa tim, radit će se i kućni priključci, a priključenje stambenih objekata na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu vršit će KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo. Na spojevima dviju ulica vršit će se ugradnja slivničkih rešetki za odvodnju oborinskih voda sa ulice.

 

Projektom je predviđena izgradnja ukupno 400 metara duplog cjevovoda, a nakon čega će se steći uslovi da se izgradnja kanalizacione mreže nastavi kroz samo naselje.

 

Prvobitno će se uraditi 250 metara duplog cjevovoda, nakon čeka slijede radovi i na preostaloj dionici projekta. Nakon izgradnje ovog kanalizacionog sistema može se krenuti i u sanaciju i asfaltiranje ulice Safeta Ahmetspahića, u kojoj živi veliki broj ljudi.

 

Time će se poboljšati uslovi života stanovnika, spriječiti mogućnost pojave higijensko- epidemioloških problema, pojave klizišta i sl.

 

Okvirni sporazum za izgradnju separatne kanalizacione mreže u ulicama Safeta Ahmetspahića i Brezanska, potpisan je 21. novembra 2019. godine, kao i sporazum za nastavak izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije, u naselju Buća Potok, ukupne vrijednosti oko 785.000 KM.

 

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe