Close

Počela sanacija ulice Safeta Hadžića do spoja sa ulicama Bosanskih kraljeva i Kodžina

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Na ulazu u naselje Švrakino Selo izvode se radovi na sanaciji, djelimičnom proširenju i asfaltiranju ulice Safeta Hadžića do spoja sa Kodžinom i ulicom Bosanskih kraljeva, a koja je bila u lošem stanju. Radovi se izvode u dijelu ulice kod Doma za kulturu, tačnije od spoja ulice Safeta Hadžića broj 187 do raskrsnice ulica Bosanskih kraljeva i Kodžina.

 

Radnici građevinske firme “Orman” uklonili su stari dotrajali asfaltni sloj, izvršili iskope, a trenutno se izvode radovi na tamponiranju kolovoza i postavljanju ivičnjaka sa obje strane ceste, te ugradnji šahtova i slivničkih rešetki za odvodnju površinskih voda.

 

Nakon ovih radova uslijedit će postavljanje novog asfaltnog sloja, prosječne širine 5,5 metara u dužini od oko 150 metara, sa obostranim trotoarima. Ovim radovima u velikoj mjeri će se poboljšati saobraćajna komunikacija za jedno od najvećih naselja na području općine Novi Grad, Švrakino Selo.

 

Radovi se izvode u sklopu projekta rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih cesta, trgova i mostova LOT-3, kojim je obuhvaćeno sedam ulica, za koji je iz budžeta Općine Novi Grad za 2019. godinu izdvojeno 354.949 KM.

 

U narednim danima radit će se sanacija pješačke staze u ulici Adija Mulabegovića od broja 1 do spoja sa ulicom Senada Mandića Dende u naselju Saraj – Polje. Planirana je i sanacija dijela ulice Adnana Žunića od broja 58 do broja 27 u Briješću, kao i sanacija dijela ulice Paljevska od broja 296 do broja 302 u Reljevu.

 

U prethodnom periodu završeno je asfaltiranje dva kraka Dobroševićke ulice u Dobroševićima i dijela ulice Muzafera Mešića u Buća Potoku, gdje je asfaltirano oko 120 metara pristupne saobraćajnice individualnim stambenim objektima.

 

 Preostalo je da se asfaltira ulica Enesa Bičića od broja 26 do spoja sa ulicom Porodice Dizdarević u naselju Zabrđe, pripremljena je tamponska podloga za asfaltiranje oko 200 metara ceste i izgrađen potporni zid, u narednim danima slijedi polaganje asfaltnog sloja.

 

NAJNOVIJE