Close

Počela sanacija ulice Safeta Hadžića do spoja sa ulicama Bosanskih kraljeva i Kodžina

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Na ulazu u naselje Švrakino Selo izvode se radovi na sanaciji, djelimičnom proširenju i asfaltiranju ulice Safeta Hadžića do spoja sa Kodžinom i ulicom Bosanskih kraljeva, a koja je bila u lošem stanju. Radovi se izvode u dijelu ulice kod Doma za kulturu, tačnije od spoja ulice Safeta Hadžića broj 187 do raskrsnice ulica Bosanskih kraljeva i Kodžina.

 

Radnici građevinske firme “Orman” uklonili su stari dotrajali asfaltni sloj, izvršili iskope, a trenutno se izvode radovi na tamponiranju kolovoza i postavljanju ivičnjaka sa obje strane ceste, te ugradnji šahtova i slivničkih rešetki za odvodnju površinskih voda.

 

Nakon ovih radova uslijedit će postavljanje novog asfaltnog sloja, prosječne širine 5,5 metara u dužini od oko 150 metara, sa obostranim trotoarima. Ovim radovima u velikoj mjeri će se poboljšati saobraćajna komunikacija za jedno od najvećih naselja na području općine Novi Grad, Švrakino Selo.

 

Radovi se izvode u sklopu projekta rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih cesta, trgova i mostova LOT-3, kojim je obuhvaćeno sedam ulica, za koji je iz budžeta Općine Novi Grad za 2019. godinu izdvojeno 354.949 KM.

 

U narednim danima radit će se sanacija pješačke staze u ulici Adija Mulabegovića od broja 1 do spoja sa ulicom Senada Mandića Dende u naselju Saraj – Polje. Planirana je i sanacija dijela ulice Adnana Žunića od broja 58 do broja 27 u Briješću, kao i sanacija dijela ulice Paljevska od broja 296 do broja 302 u Reljevu.

 

U prethodnom periodu završeno je asfaltiranje dva kraka Dobroševićke ulice u Dobroševićima i dijela ulice Muzafera Mešića u Buća Potoku, gdje je asfaltirano oko 120 metara pristupne saobraćajnice individualnim stambenim objektima.

 

 Preostalo je da se asfaltira ulica Enesa Bičića od broja 26 do spoja sa ulicom Porodice Dizdarević u naselju Zabrđe, pripremljena je tamponska podloga za asfaltiranje oko 200 metara ceste i izgrađen potporni zid, u narednim danima slijedi polaganje asfaltnog sloja.

 

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe