Close

Rješava se problem plavljenja stambenih objekata i zemljišta ispod ulice Novopazarska u Švrakinom Selu

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Završen je još jedan infrastrukturni projekat u općini Novi Grad, riječ je o izgradnji oborinske kanalizacije kojom se rješava dugogodišnji problem plavljenja stambenih objekata i zemljišta koji se nalaze ispod ulice Novopazarska, na lokalitetu između ulica Kenana Demirovića i Avde Hodžića, u Švrakinom Selu.

 

Radovi su izvedeni u ulici Novopazarska do ulice Kenana Demirovića, gdje je izgrađeno oko 150 metara kišnog kanala DN300 mm, a ugrađeni su i šahtovi i slivničke rešetke za prikupljanje oborinskih voda koje su se usljed većih kišnih padavina slijevale niz ulicu i obližnju padinu, praveći probleme vlasnicima stambenih objekata.

 

Na ovom lokalitetu zbog dugogodišnjeg plavljanja i nepostojanja kišne odvodnje došlo je i do pojave nestabilnog terena, odnosno klizišta, koje je u Programu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za sanaciju u narednom periodu.

 

Kako bi se ovaj projekat realizirao i dobila saglasnost Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, prvobitno je bilo neophodno izvršiti korekciju Regulacionog plana „Švrakino Selo – Mlakve“. Izgradnjom kišne kanalizacije, sve vode sa šireg slivnog područja spojene su u kišnu kanalizaciju koja je ranije izgrađena u ulici Kenana Demirovića. Vrijednost radova je 79.782 KM, radove su izveli radnici građevinske firme “Harysco” d.o.o., a nadzor nad izvođenjem radova vršilo je Kantonalno javno komunalno preduzeće „VIK“.

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe