Close

Rješava se problem plavljenja stambenih objekata i zemljišta ispod ulice Novopazarska u Švrakinom Selu

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Završen je još jedan infrastrukturni projekat u općini Novi Grad, riječ je o izgradnji oborinske kanalizacije kojom se rješava dugogodišnji problem plavljenja stambenih objekata i zemljišta koji se nalaze ispod ulice Novopazarska, na lokalitetu između ulica Kenana Demirovića i Avde Hodžića, u Švrakinom Selu.

 

Radovi su izvedeni u ulici Novopazarska do ulice Kenana Demirovića, gdje je izgrađeno oko 150 metara kišnog kanala DN300 mm, a ugrađeni su i šahtovi i slivničke rešetke za prikupljanje oborinskih voda koje su se usljed većih kišnih padavina slijevale niz ulicu i obližnju padinu, praveći probleme vlasnicima stambenih objekata.

 

Na ovom lokalitetu zbog dugogodišnjeg plavljanja i nepostojanja kišne odvodnje došlo je i do pojave nestabilnog terena, odnosno klizišta, koje je u Programu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za sanaciju u narednom periodu.

 

Kako bi se ovaj projekat realizirao i dobila saglasnost Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, prvobitno je bilo neophodno izvršiti korekciju Regulacionog plana „Švrakino Selo – Mlakve“. Izgradnjom kišne kanalizacije, sve vode sa šireg slivnog područja spojene su u kišnu kanalizaciju koja je ranije izgrađena u ulici Kenana Demirovića. Vrijednost radova je 79.782 KM, radove su izveli radnici građevinske firme “Harysco” d.o.o., a nadzor nad izvođenjem radova vršilo je Kantonalno javno komunalno preduzeće „VIK“.

NAJNOVIJE