Close

Posjeta mjesnim odborima – Informacija o usvojenom Budžetu Općine Novi Grad Sarajevo za 2020. godinu

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

U periodu od 27. januara do 21. februara 2020. godine,  održane su sjednice 28 mjesnih odbora  na kojim je načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa saradnicima  informisao članove mjesnih odbora o usvojenom Budžetu Općine Novi Grad Sarajevo, kapitalnim izdacima koji su planirani , budžetskim programima  kao i planiranim aktivnostima za 2020. godinu.

 

 

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe