Close

U toku radovi na proširenju ulice Numan – paše Ćuprilića u Naselju heroja Sokolje

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

U ulici Numan – paše Ćuprilića, koja prolazi kroz jedno od najgušće naseljenih dijelova Novog Grada, Naselje heroja Sokolje i povezuje ga sa Briješćem, u toku  su pripremni radovi za proširenje saobraćajnice.

Radi se o glavnoj naseljskoj saobraćajnici, koja nema trotoar, a kojom se odvija javni gradski prevoz, svakodnevno je koristi veliki broj vozila, ali i pješaka, a naročito djece koja idu u Osnovnu školu „Sokolje“. Realizacijom ovog projekta obezbijedit će se uslovi za izgradnju trotoara za pješake i proširenje ceste za nesmetano mimoilaženje vozila.

U sklopu projekta, za koji je Općina Novi Grad iz budžeta izdvoji   la oko 100.000 KM, radit će se uklanjanje postojećih zidova i proširenje saobraćajnice, te izgradnja novih potpornih zidova, čime će se stvoriti uslovi za proširenje ceste i izgradnju trotoara i bezbjednije kretanje pješaka, ali i odvijanje motornog saobraćaja.

Ovim radovima realizira se još jedan projekat planiran Programom “Novi Grad 2020”, a koji se odnosi na sanaciju i proširenje glavnih naseljskih saobraćajnica kojima se odvija javni gradski prevoz. U pripremi je i proširenje ulaza u naselje Sokolje iz ulice Safeta Zajke.

U zavisnosti od vremenskih uslova, u ulici Numan – paše Ćuprilića, u narednom periodu se očekuje i nastavak projekta rekonstrukcije stare i dotrajale vodovodne mreže u gornjem dijelu ulice, kao i priključenja stambenih objekata na novoizgrađenu vodovodnu mrežu. Nakon tih radova pristupit će se rekonstrukciji kolovoza, asfaltiranju ceste u punom profilu, te izgradnji trotoara i postavljanju ivičnjaka.

Time će najveći dio Naselja heroja Sokolje dobiti potpuno novu vodovodnu mrežu, ali i novu saobraćajnicu. Radovi će biti izvedeni i u ostatku naselja, gdje je uz navedene infrastrukturne projekte, planirana i izgradnja sportsko – rekreacionog centra koji će se graditi u blizini Osnovne škole.

NAJNOVIJE