Close

U toku radovi na proširenju ulice Numan – paše Ćuprilića u Naselju heroja Sokolje

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

U ulici Numan – paše Ćuprilića, koja prolazi kroz jedno od najgušće naseljenih dijelova Novog Grada, Naselje heroja Sokolje i povezuje ga sa Briješćem, u toku  su pripremni radovi za proširenje saobraćajnice.

Radi se o glavnoj naseljskoj saobraćajnici, koja nema trotoar, a kojom se odvija javni gradski prevoz, svakodnevno je koristi veliki broj vozila, ali i pješaka, a naročito djece koja idu u Osnovnu školu „Sokolje“. Realizacijom ovog projekta obezbijedit će se uslovi za izgradnju trotoara za pješake i proširenje ceste za nesmetano mimoilaženje vozila.

U sklopu projekta, za koji je Općina Novi Grad iz budžeta izdvoji   la oko 100.000 KM, radit će se uklanjanje postojećih zidova i proširenje saobraćajnice, te izgradnja novih potpornih zidova, čime će se stvoriti uslovi za proširenje ceste i izgradnju trotoara i bezbjednije kretanje pješaka, ali i odvijanje motornog saobraćaja.

Ovim radovima realizira se još jedan projekat planiran Programom “Novi Grad 2020”, a koji se odnosi na sanaciju i proširenje glavnih naseljskih saobraćajnica kojima se odvija javni gradski prevoz. U pripremi je i proširenje ulaza u naselje Sokolje iz ulice Safeta Zajke.

U zavisnosti od vremenskih uslova, u ulici Numan – paše Ćuprilića, u narednom periodu se očekuje i nastavak projekta rekonstrukcije stare i dotrajale vodovodne mreže u gornjem dijelu ulice, kao i priključenja stambenih objekata na novoizgrađenu vodovodnu mrežu. Nakon tih radova pristupit će se rekonstrukciji kolovoza, asfaltiranju ceste u punom profilu, te izgradnji trotoara i postavljanju ivičnjaka.

Time će najveći dio Naselja heroja Sokolje dobiti potpuno novu vodovodnu mrežu, ali i novu saobraćajnicu. Radovi će biti izvedeni i u ostatku naselja, gdje je uz navedene infrastrukturne projekte, planirana i izgradnja sportsko – rekreacionog centra koji će se graditi u blizini Osnovne škole.

NAJNOVIJE

Obilježavanje godišnjice deblokade Dobrinje

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana Novi Grad Sarajevo” svake godine obilježava 2. septembar kao Dan godišnjice deblokade Dobrinje. Cijele 1992. godine odvijale su se borbe