Close

Općina Novi Grad Sarajevo

Klub vijećnika SDA

Dr. Rusmir Baljić

Predsjedavajući Općinskog vijeća
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1977.

Edina Gabela

Vijećnica
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1979.

Fikret Kereš

Vijećnik
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1971.

Nejra Džanko

Vijećnica
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1985.

Muhamed Šehović

Vijećnik
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1991.

Elza Gaković

Vijećnica
Stručna sprema: SSS
Godina rođenja: 1986.

Adnan Gušo

Vijećnik
Stručna sprema: SSS
Godina rođenja: 1975.

Elida Pehilj

Vijećnica
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1984.

Edita Šandal

Vijećnica
Stručna sprema: SSS
Godina rođenja: 1991.

Sead Junuz

Vijećnik
Stručna sprema: SSS
Godina rođenja: 1964.

Nazif Osmanović

Vijećnik
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1959.

Elvis Hodžić

Vijećnik
Stručna sprema: VSS
Godina rođenja: 1976.